Hastalığa ve sağlıklılık durumuna genel bir bakış açısı ile bakarak, başta hastalık durumu oluşmadan önce koruma ve önleme.
Hastalık ve sağlık durumunun sosyal ve psikolojik durum ile birlikte değerlendirilmesi.
Sağlıklı bir yaşam tarzı için eksikliklerin ve değişikliklerin belirlenmesi.
Kronik hastalıkların kontrolu ve takibi.
Genel Sağlık Değerlendirmesi.